امورتحصيلي ترم جاري
.::به وب سايت دانشجويان پزشكي دوره 29 همدان خوش آمديد::.
سه شنبه ٢٩ خرداد ١٣٩٧
امورتحصيلي ترم جاري

اسامی گروه های جزوه نویسی:

فیزیوپاتولوژی غدد

فیزیوپاتولوژی قلب

سمیولوژی

1)      زارعی

1)      میرتونی- رسولی

1)تزنگ- رستگار

2)      کیهان شکوه- دهقانی

2)      کاسب –عبدی-رحیمی نژاد

2)ترابی

3)      حمیدی- سیفی- مهربرجو

 

3)سرکانی- گل محمدی

4)      سیف- رستم پور- آروین

 

4)شعبانی-فرجی

5)      معظمی- کشاورز

 

5)اسلامی-نظری-نیازی

6)      وفائی- امام -قادری

 

6)لک پور – سیدی- محمدی

7)      خدائی- الوندی

 

7)شیروانی

8)      رحیمیان- فلاح

 

8)رهام – تاج نسائی

9)      خسروی- عظیمی فر

 

 

10)   شیراوند – لطفی - بیات

 

 

11)   صادقی مهر

 

 

12)   صفرزاده- کاکه خانی

 

 

13)   شریف-عسگری-محمودی اخضر

 

 

14)   احمدی - ائینی

 

 

15)   شیراوند – لطفی - بیات

 

 

16)   دانیالی- خانعلی-قباسیاه

 

 

17)   الهی فر - پژوهان

 

 

18)   رشیدپور-چهرقانی-شهبازی

 

 

19)   محمودیان-گوهری - عباسی

 

 

 

لطفا اگر هرگونه اعتراضی دارید یا پیشنهادی که در بهبود وضعیت موجود کمک کننده باشد با نشانی پست الکترونیک زیر در میان بگذارید.

hms_c86@umsha.ac.ir


امتحان حذفی پاتولوژی 2 مباحث آقایان دکتر جعفری و دکتر راستگو در روز شنبه مورخ 20/9/89 ساعت 12 برگزار می گردد.

 


 

اسامی گروه بندی درس سمیولوژی

گروه

رديف

نام و نام خانوادگي

گروه

رديف

نام و نام خانوادگي

گروه A

1

سينا خانعلي

گروه E

1

عليرضا عظيمي فر

2

روزبه دانيالي

2

آكو قهرماني

3

اميرحسين قباسياه

3

بابك صفرزاده

4

معصومه بيات

4

فاطمه رهام

5

كاوه كاسب

5

حميده تاج نسايي

6

احسان رحيمي نژاد

6

دارابي

7

عبدي

7

مليحه معظمي

8

ترابي

8

فاطمه شعباني

9

طيبه لطفي

9

فاطمه كشاورز

10

زهرا شيراوند

گروه F

1

بهاري

گروه B

1

ائيني

2

نويد شيرواني

2

پژوهان

3

زانيار قادرزاده

3

قادري

4

چهرقاني

4

قلاوند

5

رضا ملازاده

5

كرمي

6

شهبازي

6

حامد كاكه خاني

7

رستم پورگروه G

1

ندا فرجي

گروه C

1

نازنين فلاح

2

معصومه مهربرجو

2

ندا رحيميان

3

فريمهر حميدي

3

مائده خدايي

4

سيما شريفي

4

آتنا الوندي

5

آزاده عسگري

5

سمانه زارعي

6

معصومه نيازي

6

سپيده اعرابي

7

زهرا اسلامي

7

اميرحسين امام

8

ساجده نظري

8

صادق سيف

گروه H

1

آذر بزم آرا

9

خسروي

2

فاطمه گل محمدي

10

وفايي

3

فائزه سركاني

گروه D

1

احمدرضا احمدي

4

سعيده سادات ميرتوني

2

اميرحسام آروين

5

سيما كيهان شكوه

3

امين الهي فر

6

سميرا دهقاني

گروه D

4

محمدرضا كشاورز

گروه H

7

سحر رسولي

5

تارا لك پور

8

محمودي

6

سيما سيدي

9

سيفي

7

شيما رستگار

 

 

8

رشیدپور

 

 

9

مريم ترنك

 

 

10

ليدا محمدي

 

 

     

 

20/8

27/9

11/9

18/9

2/10

9/10

16/10

23/10

نفرولوژی

A

H

G

F

E

D

C

B

ریه

B

A

H

G

F

E

D

C

گوارش

C

B

A

H

G

F

E

D

روماتولوژی

D

C

B

A

H

G

F

E

هماتولوژی

E

D

C

B

A

H

G

F

قلب

F

E

D

C

B

A

H

G

غدد

G

F

E

D

C

B

A

H

نورولوژی

H

G

F

E

D

C

B

A

 نفرولوژی،ریه، گوارش،روماتولوژی، غدد بیمارستان بهشتی

هماتولوژی بیمارستان بعثت

قلب بیمارستان اکباتان

نورولوژی بیمارستان سینا(فرشچیان)

 

پاسخنامه فیزیوپاتولوژی غدد:

 

1) ب-انسولین                                                        

11) ج- مواد انتی سپتیک

21) الف- هاشیموتو

31) ب- دگزامتازون با دوز کم

2) الف-فیدبکی

12) ب- پیوگلیکازون

22) ب- tsh پائین- T3&T4 بالا- T3 RU بالا

32) ب- CT اسکن شکم

3) ج - tsh و تست حاملگی

13) ج- 3ماه و سالانه

23) ج- T3 آزاد

33) ج- اتروفی اتوایمیون ادرنال

4) د- IGF1و سرکوب با گلوکز

14) ج- تاخیر در بلوغ ریه ها

24) ب- TSH&T3&T4 34) الف- دکسترو سالین+هیدروکورتیزون

5) الف- DI کامل مرکزی

15) ب- سندروم ترنر

25)ج- ید رادیو اکتیو 35) د-کانسر ریه

6) ب- پست رسپتوری

16) الف- استات

26) د- سن زیر 20 سال 36) د- اندازه گیری ویتامین D

7) ج- بیمار 28 ساله و تنگی شریان کاروتید

17) ج- دیس بتا لیپوپروتئینمی

27) ب- TSH - دو ماه 37) ب- هایپر منیزیومی

8) الف- مونوژنیک

18) ب- گالاکتوزومی

28) ج- افزایش دوز به میزان 30% 38) ب- Ca پائین- فسفر بالا- PTH پائین

9) د- کمبود انسولین-افزایش کانتررگولاتوری

19) ج- کاهش لپتین

29)ج- دختر 17 ساله فئو 39) ج- خانم 66 ساله که در سن 53 سالگی یائسه شده

10) د- بیشترین اثر را در کاهش نوروپاتی دارد

20) الف- استئاتوهپاتیک غیر الکلی

30) ج- بهترین درمان کنترل فشارخون با الفا بلاکرها 40) ج- T-score=-3 , استئوپورز